Handleidingen bij Quayn

Klik een PDF aan om te lezen om of af te drukken.
Let op: het uitgebreidere cursusmateriaal is alleen voor geregistreerde licentiehouders, via een wachtwoord toegankelijk.
Zie ook het uitgebreide Cursusboek Quayn uit 2016.

  Naam Beschrijving Datum Grootte
quayn_1_stappenplan_itembank_opzetten.pdf quayn_1_stappenplan_itembank_opzetten.pdf Een itembank opzetten, een vraag toevoegen, punten toekennen, opties bij open vragen etc. 04 mrt 2016 502.4 KB
quayn_2_stappenplan_itembank_gebruiken.pdf quayn_2_stappenplan_itembank_gebruiken.pdf Stappenplan hoe je van een bestaande itembank een project maakt, afneemt en nakijkt. 04 mrt 2016 401.77 KB
quayn_afdrukken_via_WinToets.pdf quayn_afdrukken_via_WinToets.pdf Toetsen laten afdrukken gaat nog niet in Quayn, wel via WinToets. 04 mrt 2016 571.46 KB
quayn_analysebestand_wtanalyse.pdf quayn_analysebestand_wtanalyse.pdf Handleiding voor openen WTA-analysebestand in WTAnalyse (onderdeel WinToets). 12 dec 2016 377.06 KB
quayn_bronnen_optimaliseren.pdf quayn_bronnen_optimaliseren.pdf Tips voor het optimaliseren van beeld en geluid. 19 okt 2015 1.31 MB
quayn_gebruikersaccount_toevoegen.pdf quayn_gebruikersaccount_toevoegen.pdf Handmatig een nieuwe gebruiker toevoegen. 04 mrt 2016 234.17 KB
quayn_gebruikers_archiveren.pdf quayn_gebruikers_archiveren.pdf Gebruikers zonder extra werk op inactief zetten. 27 nov 2017 251.32 KB
quayn_gebruikers_importeren.pdf quayn_gebruikers_importeren.pdf In een keer een aantal nieuwe gebruikers toevoegen of wijzigen. 04 mrt 2016 424.01 KB
quayn_gebruiker_terugzetten.pdf quayn_gebruiker_terugzetten.pdf Een gebruiker uit het archief weer actief maken. 04 mrt 2016 233.12 KB
Quayn_handleiding_metadateren.pdf Quayn_handleiding_metadateren.pdf Stappenplan voorgestructureerd metadateren via XML. 12 dec 2016 541.7 KB
quayn_importeren_exporteren.pdf quayn_importeren_exporteren.pdf Importeren van itembanken en projecten vanuit WinToets en het exporteren van projecten. 04 mrt 2016 321.43 KB
quayn_inloggen_wachtwoord_wijzigen.pdf quayn_inloggen_wachtwoord_wijzigen.pdf Uitleg over inloggen en hoe de gebruiker zelf het wachtwoord kan wijzigen. 04 mrt 2016 290.74 KB
quayn_itembank_verplaatsen.pdf quayn_itembank_verplaatsen.pdf Hoe itembanken van het ene naar het andere account verplaatst kunnen worden om ze daar te gebruiken en wijzigen. 04 mrt 2016 242.64 KB
quayn_mappen_delen.pdf quayn_mappen_delen.pdf Uitleg over het delen van mappen met itembanken of projecten met collega's.. 04 mrt 2016 300.58 KB
quayn_meerkeuzevraag_aanmaken.pdf quayn_meerkeuzevraag_aanmaken.pdf Een vraag aanmaken in een itembank. 04 mrt 2016 424.12 KB
quayn_overzetten_nieuw_leerjaar.pdf quayn_overzetten_nieuw_leerjaar.pdf Hoe je het beste leerlingen kunt overzetten naar het nieuwe leerjaar. 04 mrt 2016 249.09 KB
quayn_project_weer_naar_itembank.pdf quayn_project_weer_naar_itembank.pdf Van een project (wat niet gewijzigd kan worden) kunt u weer een itembank maken dat wel gewijzigd kan worden. 04 mrt 2016 252.08 KB
quayn_readspeaker2017.pdf quayn_readspeaker2017.pdf Extra mogelijkheid: readspeaker, het automatisch laten voorlezen van toetsen. 07 dec 2017 602.16 KB
quayn_stappenplan_nwschooljaar.pdf quayn_stappenplan_nwschooljaar.pdf Aanwijzingen voor beheerders, die het Quayn-account gereed willen maken voor een nieuw schooljaar. 24 jul 2017 592.31 KB
quayn_uitgeverstoets_importeren.pdf quayn_uitgeverstoets_importeren.pdf 20 mrt 2018 689.62 KB
quayn_wachtwoord_reset.pdf quayn_wachtwoord_reset.pdf Wachtwoorden of andere gegevens in een keer resetten door gegevens opnieuw te importeren. 04 mrt 2016 204.88 KB
quayn_youtube_toevoegen.pdf quayn_youtube_toevoegen.pdf Van Youtube geschikte code verkrijgen en hoe dit in Quayn geplaatst moet worden. 15 jul 2016 400.38 KB
wt50_quayn_wtconverter-quayn.pdf wt50_quayn_wtconverter-quayn.pdf Handleiding voor omzetten van reeksen toetsen naar Quayn, met WTConverter (onderdeel WinToets). 12 dec 2016 791.14 KB

Te bekijken PowerPoint presentaties

Klik een PowerPoint aan en bekijk die offline.

  Naam Beschrijving Datum Grootte
itemtypes_quayn_en_wintoets.pdf itemtypes_quayn_en_wintoets.pdf Overzicht itemtypen | PDF-versie. 17 nov 2015 2.14 MB
itemtypes_quayn_en_wintoets.pptx itemtypes_quayn_en_wintoets.pptx Overzicht itemtypes in Quayn. 15 jun 2015 2.81 MB
QuaynBoek_Hoofdstuk01.pdf QuaynBoek_Hoofdstuk01.pdf PDF bij hoofdstuk 1 Cursusboek Quayn. 06 apr 2016 1.24 MB
QuaynBoek_Hoofdstuk01.pptx QuaynBoek_Hoofdstuk01.pptx PPTx bij hoofdstuk 1 Cursusboek Quayn. 06 apr 2016 2.71 MB
quayn_algemeen_2016.pdf quayn_algemeen_2016.pdf Inleiding Quayn | PDF-versie. 31 mei 2016 4.05 MB
quayn_algemeen_2016.pptx quayn_algemeen_2016.pptx Introductie op online toetsen en de rol voor Quayn daarin 31 mei 2016 5.24 MB