Handleidingen bij Quayn

Kies een map en klik een PDF aan om te lezen om of af te drukken.
Let op: het uitgebreidere cursusmateriaal is alleen voor geregistreerde licentiehouders, via een wachtwoord toegankelijk.
Zie ook het uitgebreide Cursusboek Quayn uit 2016.

  Naam Beschrijving Datum Grootte
Analyse Analyse 24 jul 2018 0 B
Beheer Beheer 24 jul 2018 0 B
Itembanken Itembanken 24 jul 2018 0 B
Maak Maak 24 jul 2018 0 B
Projecten Projecten 24 jul 2018 0 B

Te bekijken PowerPoint presentaties

Klik een PowerPoint aan en bekijk die offline.

  Naam Beschrijving Datum Grootte
itemtypes_quayn_en_wintoets.pdf itemtypes_quayn_en_wintoets.pdf Overzicht itemtypen | PDF-versie. 17 nov 2015 2.14 MB
itemtypes_quayn_en_wintoets.pptx itemtypes_quayn_en_wintoets.pptx Overzicht itemtypes in Quayn. 15 jun 2015 2.81 MB
QuaynBoek_Hoofdstuk01.pdf QuaynBoek_Hoofdstuk01.pdf PDF bij hoofdstuk 1 Cursusboek Quayn. 06 apr 2016 1.24 MB
QuaynBoek_Hoofdstuk01.pptx QuaynBoek_Hoofdstuk01.pptx PPTx bij hoofdstuk 1 Cursusboek Quayn. 06 apr 2016 2.71 MB
quayn_algemeen_2016.pdf quayn_algemeen_2016.pdf Inleiding Quayn | PDF-versie. 31 mei 2016 4.05 MB
quayn_algemeen_2016.pptx quayn_algemeen_2016.pptx Introductie op online toetsen en de rol voor Quayn daarin 31 mei 2016 5.24 MB