Koppeling Quayn aan Magister

Op de zomerbijeenkomsten van juni 2015 hebben Schoolmaster en Questionwise gezamenlijk de koppeling getoond tussen Magister en Quayn. Deze koppeling behelst zowel automatische uitwisseling van gebruikers, een sso-koppeling en een koppeling met de elo.

Via onderstaande filmpje krijgt u al vast een impressie. Scholen die Quayn én Magister willen, dienen over een koppellicentie te beschikken. Daarvoor kan de instelling een contract afsluiten bij De Rode Planeet. Wij communiceren dit met Schoolmaster te Leeuwarden, de makers van Magister. Nog geen Quayn maar wel Magister? Dan kunt u Quayn bestellen via De Rode Planeet via dit [ formulier ]. Afname via de Secure QuaynBrowser van De Rode Planeet, blijft mogelijk en werkt samen met deze speciale licentie.

>> Meer hierover in ons weblog.  [ Quayn ]
>> Naar website Magister [ SchoolMaster ]

[ klik op de afbeelding voor een YouTube-filmpje | © Schoolmaster 2015 ]

BESTAANDE KOPPELING VIA SCORM

Sinds 2010 werken we al nauw samen met het bedrijf SchoolMaster te Leeuwarden, de makers van het bekende cijfer- en administratiepakket Magister [= LAS]. Binnen Magister kunnen sinds 2010 toetsen als zogenaamde SCORM-pakketjes (*) worden gekoppeld. Afname vindt daarna plaats vanuit Magister en het behaalde cijfer wordt daar ook opgeslagen. Dergelijke pakketjes kunt u exporteren vanuit WinToets en Quayn. Sinds zomer 2015 kunt u deze pakketjes ook laten voorzien van de nieuwe HTML5-webplayer van WinToets 5.

>> Meer over Magister
>> Naar handleiding voor deze koppeling


(*) Een SCORM-pakketje is een zip-file, met daarin een website (HTML), de toets (XML) en alle bronnen. Via de communicatie-afspraak SCORM kan dit pakketje 'praten'  met de elektronische leeromgeving waarin het pakketje wordt afgespeeld. Hierbij worden bij de start de cursistgegevens uitgewisseld en na afloop het resultaat doorgegeven.

[ de al bestaande koppeling vanuit WinToets met Magister is deels op maat gemaakt en gaat deels via SCORM ]