Koppeling Quayn aan Magister

UITGEBREIDE EN DIRECTE KOPPELING

Sinds 2015 hebben Schoolmaster en DRP gezamenlijk een koppeling beschikbaar tussen Magister en Quayn. Deze koppeling behelst zowel een automatische uitwisseling van gebruikers, een sso-koppeling (inloggen in Magister en direct naar Quayn kunnen) en een koppeling met de elo (toetsen inplannen en afnemen via Magister). Inmiddels gebruiken tientallen instellingen deze rechtstreekse koppeling.

Scholen die Quayn én Magister willen, dienen over een zogenaamde koppellicentie te beschikken. Daarvoor kan de instelling een contract afsluiten bij De Rode Planeet. Hier zijn geen (extra) kosten aan verbonden. Wij communiceren dit met Schoolmaster te Leeuwarden, de makers van Magister. Nog geen Quayn maar wel Magister? Dan kunt u Quayn bestellen via De Rode Planeet via dit [ formulier ]. Afname via de Secure QuaynBrowser van De Rode Planeet, blijft mogelijk en werkt samen met deze speciale licentie.

>> Meer hierover in ons weblog.  [ Quayn ]
>> Naar website Magister [ SchoolMaster ]

BEPERKTE KOPPELING VIA SCORM

Sinds 2010 werken we al nauw samen met het bedrijf SchoolMaster te Leeuwarden, de makers van het bekende cijfer- en administratiepakket Magister [= LAS]. Binnen Magister kunnen sinds 2010 toetsen als zogenaamde SCORM-pakketjes (*) worden gekoppeld. Afname vindt daarna plaats vanuit Magister en het behaalde cijfer wordt daar ook opgeslagen. Dergelijke pakketjes kunt u exporteren vanuit WinToets en Quayn. Sinds zomer 2015 kunt u deze pakketjes ook laten voorzien van de nieuwe HTML5-webplayer van WinToets 5. Let op: via deze afname wordt enkel het cijfer bewaard, maar geen verdere analyses. Kies hiervoor voor de uitgebreide koppeling.

>> Meer over Magister
>> Naar handleiding voor deze koppeling


(*) Een SCORM-pakketje is een zip-file, met daarin een website (HTML), de toets (XML) en alle bronnen. Via de communicatie-afspraak SCORM kan dit pakketje 'praten'  met de elektronische leeromgeving waarin het pakketje wordt afgespeeld. Hierbij worden bij de start de cursistgegevens uitgewisseld en na afloop het resultaat doorgegeven.

[ vanuit Magister kan een cursist de Quayn-toets 'Botten' opstarten ]