Online editor voor het maken van vragen

Quayn is prima geschikt voor het uploaden van toetsvragen en itembanken uit de programma's WinToets en QuizPlanet. Het heeft echter ook een eigen editor aan boord, waarmee toetsvragen aan een itembank kunnen worden toegevoegd.

Op dit moment zijn daarin de volgende itemtypes aan te maken:

PRESENTEREN | voor tonen van uitleg en bronnen

 • Infoscherm | bron
 • Infoscherm | tekst
 • Infoscherm | tekst en bron

GESLOTEN | worden direct nagekeken
 

 • Meerkeuze | kleine bronnen
 • Meerkeuze | grote bron
 • Meermeerkeuze | kleine bronnen
 • Meermeerkeuze | grote bron
 • Meerkeuze | combobox
 • Woord | kleine bronnen
 • Woord | grote bron
 • Open | Gatentekst
 • Getal | kleine bronnen
 • Getal | grote bron
 • Matching | lijst
 • Matching | vakken
 • Ordening
 • Hotspot | meerkeuze
 • Hotspot | meermeerkeuze
 • Hotspot | woord en  beeld (sleepvraag)
 • Hotspot | beeld en beeld (sleepvraag)

OPEN | na afloop na te kijken
 

 • Open | kleine bronnen
 • Open | grote bron
 • Essay | kleine bronnen
 • Essay | grote bron

 

Schermvoorbeelden

[ voorbeeld van een meerkeuzevraag in wording ]

 

Extra mogelijkheden met de editor

De editor is geschikt voor het aanbrengen van bronnen, metadata en item-instellingen.
 

 • Bronnen zullen vaak afbeeldingen zijn, maar ook links, bewegend beeld en geluid zijn mogelijk.
 • Metadata kan voor 26 velden en via voorgestructureerde XML-lijsten aan elk item worden toegevoegd. Op basis van de metadata kan een deelproject worden uitgefilterd, kan adaptief worden getoetst, maar zijn ook analyses mogelijk op elk metadataveld.
 • Aan elk item kunnen tips en commentaar worden meegegeven. Tips en commentaar kunnen aan en uit worden gezet, bij het aanmaken van een arrangement.
 • Elk item kent meerdere verschijningsvormen, de lay-outs. In totaal zijn meer dan 400 lay-outs mogelijk.
 • Sommige items kennen nog specifieke instellingen. Zo kunnen woordvragen nagekeken worden met behulp van wildcards.

 

[ voorbeeld van metadata bij een item ]

[ voorbeeld van beschikbare lay-outs ]