Relatie Quayn met WinToets

Ons programma WinToets 5 is een offline werkend toetssysteem, dat tot de meest gebruikte behoort in Nederland en Vlaanderen. Elke toets of itembank uit WinToets 5 EXPERT of SUITE kan rechtstreeks of via een exportpackage in Quayn worden ingelezen. Andersom kan elke toets uit Quayn weer in WinToets worden ingelezen.

Omdat sommige activiteiten sneller offline kunnen worden uitgevoerd, is het prima denkbaar de twee pakketten naast elkaar te gaan gebruiken. Aanvullend kan daarvoor een licentie op WinToets (offline toetsen) en/of QuaynSupport (offline hulpprogramma's) worden afgeslotren.

Beide systemen naast elkaar inzetten:

 • Veel instellingen gebruiken WinToets voor het ontwikkelen van Quayn-packages, die vervolgens worden afgespeeld in  Quayn. WinToets biedt de mogelijkheid Quayn-toetsen af te drukken en daarop batchhandelingen uit te voeren.
 • Veel instellingen kiezen bij de afname van summatieve eindtoetsen en examens, voor een optimaal beveiligde offline afname-omgeving en gebruiken Quayn of de elo voor het online aanbieden van formatieve oefentoetsen. De kandidaat kan dan alleen fysiek vanuit het eigen gebouw bij de toetsen komen.

Denk aan de volgende offline mogelijkheden die WinToets u als extra biedt:

 • Genereren van reeksen items, met behulp van de vele generatoren binnen WinToets. [ meer hierover ]
 • Half-automatisch omzetten van XLS/TST/XML-toetsen naar WT XML of XLS-metadatastructuren naar XML-metadata, binnen WinToets en QuaynSupport. Hiervoor is het programma WTConverter ontwikkeld (aanwezig in versie 5 SUITE).
  [ meer hierover ]
 • Ontwikkelen van items, zonder dat een internetverbinding benodigd is.

Oplossingen bij (langdurige) internet-, netwerk- en/of stroomuitval of bij grote aantallen studenten.

 • Offline afnemen van toetsen binnen beveiligde netwerkomgeving of via een losse pc of laptop.
  Afname wordt volledig gemonitord en is optimaal te beveiligen, van het blokkeren van externe programma's t/m het koppelen van een toets aan het MAC-adres van een specifieke harde schijf. Via het onderdeel WTMonitor kunnen instellingsbreed alle gebruikers van WinToets in de gaten gehouden worden. [ meer hierover ]
 • Toetsen en examens afdrukken naar papier, via de uitgebreide wizard.
  Naast de toets, wordt hierbij ook een nakijk- en antwoordmodel afgedrukt.
  Hierbij worden veel itemtypes meegenomen, maar niet alle.
  Van de bronnen worden alleen de afbeeldingen meegenomen in het document. [ meer hierover ]
  Zowel mogelijk via WinToets 5 EXPERT en SUITE als met QuaynSupport.
 • Afdrukken als schrapkaart, te gebruiken in combinatie met de apart aan te schaffen software TeleForm of Remark Office.
  Resultaten kunnen vanuit deze software in het onderdeel WTAnalyse van WinToets worden ingelezen.
  Alleen mogelijk via WinToets 5 EXPERT en SUITE.
  [  in samenwerking met Simac Document Solutions in Ede ] [ meer hierover ]

Wij kunnen u begeleiden bij alle vormen van offline toetsen en de koppelingen daarbij met de Quayn Portal.

Meer weten over WinToets? [ klik door naar de website ]
WinToets en QuaynSupport  zijn producten van De Rode Planeet bv.
Bij WinToets zijn diverse cursusboeken beschikbaar en verzorgen wij trainingen.


[ startscherm voor de diverse onderdelen van WinToets 5 ]

[ voorbeeld van het exporteren naar een SCORM-package in WinToets 5 ]

[ één van de generatoren in WinToets 4, voor het maken van taaltoetsen spelling ]