QuaynBrowser voor beveiligde toets- examenafname

Wilt u een summatieve toets of examen afnemen met Quayn vanaf een pc, dan wilt u dat de cursist enkel binnen het toetsscherm kan werken en niet onderwijl het internet op kan. Dat kan met onze secure browser, genaamd QuaynBrowser. Ontwikkeld door en verkrijgbaar bij De Rode Planeet bv., als onderdeel van het pakket QuaynSupport.

De door ons ontwikkelde secure browser kan ook gebruikt worden om andere sites dan die van Quayn te bezoeken. De browser is gekoppeld aan QuaynMonitor, zodat real time gezien kan worden waar binnen de instelling de browser is gestart en wat men bezoekt daarin. Ook kan de browser op afstand gestart en gestopt worden, zodat een kandidaat dat zelfs niet meer mag doen.

De QuaynBrowser werkt op elke Windows pc en binnen Windows netwerken. De browser is niet geschikt voor de MAC en voor tablets. Het heeft weinig zin de browser te gebruiken op laptops, die enkel een internetverbinding hebben. In dat geval is het moeilijk lokaal te monitoren hoe het gebruik realtime is.

>> Meer over de Quaynbrowser

>> QuaynSupport? Naar bestelfomulier

[ toewijzen van toetsen vanuit een beveiligd netwerk ]

[ beveiligde offline afname van een Quayn-toets of -examen ]