Toetscontent voor Quayn

Binnen De Rode Planeet ontwikkelen we al jaren per vak toetsen, maar dan wel specifiek voor het voortgezet onderwijs. Deze toetsen en itembanken delen wij binnen het project Tests4Quayn met aangesloten gebruikers.

Het volgende ontwikkelen we:

  • Oefentoetsen op basis van het OnderWijsBegrippenkader van het SLO, aansluitend bij circa 45 bekende lesmethodes en dat voor de niveaus vmbo b/k, vmbo-t, havo/vwo
  • Woordtrainingen voor de vakken Engels, Duits en Frans
  • Examentraining bij de niveaus vmbo-t, havo en vwo, voor circa 24 vakken
  • Itembanken bij de vakken: rekenen, aardrijkskunde, biologie (NVON) en geschiedenis

>> Naar alle informatie bij deze itembanken