Updategeschiedenis van Quayn

1.6.2.0

Verbetering

 • (bèta) 10 nieuwe itemtypes toegevoegd voor de Quayn licenties PLUS, SUITE en CONTENT.
 • Wachtwoord resetten per e-mail geeft nu toegang tot een link om zelf een wachtwoord te kiezen.
 • Beheerder heeft de mogelijkheid gebruikersaccounts te exporteren naar Excel.
 • (Pilot) Automatische koppeling tussen Quayn en RTTI online voor RTTI analyses.
 • Naast de gebruikte werktijd van items wordt nu ook de verwachte werktijd van items getoond in Analyse | Cursistinfo, indien dit bij het aanmaken van items is toegevoegd.
 • Tijdens het afspelen van de toets wordt bij de laatste vraag niet langer de knop Verder getoond. Inleveren gaat met de knop Inleveren.
 • Quayn Editor: afbeeldingen in het grote bron vak worden geschaald naar de beschikbare ruimte.
 • De lay-out van de Quayn Editor is verbeterd.

Opgelost

 • Bronnen in project worden weer correct geëxporteerd bij downloaden als SCORM en bij Afdrukken via WinToets.
 • Een &-teken in een planningsnaam zal geen foutmelding meer veroorzaken bij het openen in de Analyse omgeving.
 • Dubbele records in de item export via de API verholpen in geval van flexibele metadata.
 • Voor het wijzigen van max. punten kan nu zowel punt als komma als decimaal gebruikt worden.
 • Analyse van meerkeuze antwoorden in combinatie met Antwoorden door elkaar geeft nu verbeterde weergave van de gemaakte keuzes.
 • Het zoeken in metadata binnen de itembanken is niet langer hoofdlettergevoelig.
 • P-waardes in de Analyse | Analyse Items voor meerkeuze antwoorden worden weer berekend.

1.6.1.2

Opgelost

 • Bij het achteraf aanpassen van de cesuur en de punten tijdens het analyseren van een project trad in bepaalde situaties een foutmelding op. Deze foutmelding is verholpen.

1.6.1.0

Nieuw

 • Planningsoverzicht – In dit overzicht kun je alle aangemaakte planningen zien, bewerken en vrijgeven/intrekken. Met de mogelijkheid te filteren op alle, openstaande en toekomstige planningen.
 • Projectresultaten exporteren – Het is nu mogelijk om van één groep, leerling of van één bepaald project alle projectresultaten in één keer naar Excel te exporteren. De keuze is beknopt (alleen cijferinformatie) en uitgebreid (cijfer- en iteminformatie).

1.6.0.1

Verbetering

 • Mogelijkheid om cesuur te wijzigen na afname van de toets (Analyse | Projectinfo). Belangrijk, de herberekening van de cijfers kan enige tijd duren.
 • Mogelijkheid om de maximaal toegekende punten te wijzigen na afname van de toets, onder Projectitems.
 • Mogelijkheid om een item geheel uit te sluiten van de Analyse, na afname van de toets. Belangrijk; deze aanpassing is altijd definitief en niet terug te draaien.

Opgelost

 • Herladen van de toets na tonen van het commentaar, zal nu de vraag als beantwoord markeren.
 • Probleem opgelost waarbij niet alle begrippen in een begrippenlijst bij een toets getoond werden.

1.5.9.4

Verbetering

 • Probleem opgelost met afbeelding in tekst (grote bron) bij afspelen project.
 • Aanpassing UWLR koppeling (resultaat key’s zijn nu uniek).

1.5.9.2

Verbetering

 • Introductie van de nieuwe SSO koppeling via SurfConext.
 • Extern delen van mappen kan met extra copyright beveiligingsopties.
 • Engelse vertaling van de nieuwe Support pagina.

Opgelost

 • Essentiële bestanden om als SCORM af te spelen toegevoegd aan de export van SCORM pakketten.

1.5.9.0

Verbetering

 • Introductie van de nieuwe SSO koppeling via SurfConext.

Opgelost

 • Herstellen van tussentijdse resultaten verbeterd voor itemtype Hotspot Woord – Beeld in HTML5-webplayer.
 • Project downloaden en aanmaken hersteld in Internet Explorer.

1.5.8.1

Opgelost

 • Docenten konden Mijn Projecten niet inzien. Dit recht is in Quayn hersteld.
 • Verwijderen van gearchiveerde gebruikers werkt weer correct.
 • Synchronisatie van de Magister koppeling hersteld.
 • Externe projecten werden niet getoond in de submappen.

1.5.8.0

Verbetering

 • De resultaten van alle pogingen van een planning worden nu opgeslagen in Quayn (niet alleen de laatste poging wordt nog bewaard).
 • Bij het verwijderen van gearchiveerde docenten, worden de itembanken bewaard onder Alle organisatie Itembanken.

Opgelost

 • Gebruikersnamen met domeinnamen (.nl) langer dan 5 tekens worden geaccepteerd.
 • Problemen bij verspringen Quayn domein verholpen.

1.5.7.0

Verbetering

 • Mogelijkheid om een link naar de toets te delen, bijvoorbeeld om leerlingen direct vanuit de ELO naar de juiste toets te wijzen.

Opgelost

 • Doorverwijzing naar de HTTPS:// verbinding is hersteld.

1.5.6.6

Verbetering

 • Mogelijkheid om EAN nummer te importeren en exporteren in de project metadata.

1.5.6.0

Verbetering

 • Mogelijkheid om alle cursisten te verwijderen uit alle groepen met één druk op de knop.
 • Extra mogelijkheid onder projecten om via WinToets af te drukken naar papier.
 • Nieuwe Support Pagina onder Beheer met informatie over Quayn en toetsen in het algemeen.
 • UWLR koppeling met RTTI Online om analyses door te sturen.

Opgelost

 • Resultaten zullen niet langer ontbreken in het WTAnalyse bestand na veranderen van project- en planningsnaam.
 • Toplevel zoeken in projecten geeft weer alle correcte resultaten.
 • Voorkomen dat gebruikersnamen dubbel voor kunnen komen via de API.
 • Cursist uit groep verwijderen verbeterd.
 • Importeren van itembank(Tabblad incomplete metadata) heeft nu ook mogelijkheid letters in te voeren bij Niveau.

1.5.5.2

Verbetering

 • Introductie van het nieuwe itemtype Matrix.

Opgelost

 • Bij het afspelen van een project met de combinatie van de twee projectinstellingen Begrippenlijst plus ReadSpeaker is verbeterd.

1.5.4.18

Opgeloste problemen

 • HTML5-webplayer- In sommige gevallen kwam het bij Open itemtypes voor dat antwoorden werden gekopieerd naar een naastliggende vraag tijdens het navigeren door de toets.

1.5.4.17

Verbeteringen

 • Het archiveren is sterk verbeterd in performance. Ook is het nu mogelijk gebruikers definitief te verwijderen (vanuit het gebruikersarchief).
 • Instellingen Arrangement, Project en Planning aan elkaar gelijk gesteld door middel van tabbladen en gegevens worden hiervan aan elkaar doorgegeven.
 • Uitbreiding instellingen tabblad ‘Login’ voor het kiezen van een ander uiterlijk (skin) van de toets en het vergroten en verkleinen van het lettertype (50% t/m 180%)
 • Uitbreiding van het tabblad Aan het begin, om de mogelijkheid te bieden adaptief te toetsen.
 • Uitbreiding instellingen tabblad ‘Tijdens’ woordenlijst toestaan, score na verkrijgen tip en cursist mag punten toekennen.
 • Mogelijkheid knop Commentaar uit te schakelen bij toetsafname (Feedback leerling)
 • ReadSpeaker heeft de mogelijk om de toets voor te lezen in het Engels en Vlaams en een keuze uit verschillende stemmen.
 • De HTML5-webplayer slaat nu ook lokaal tussentijdse resultaten op om te voorkomen van missende resultaten bij een wegvallende internet verbinding. Ook afnames via de Magister – Quayn koppeling hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen tussentijdse resultaten te gebruiken.
 • Bij het importeren van Docenten, worden de groepen nu onder Docent binnen groep geplaatst.
 • Toevoegen projectId aan <test> tag bij downloaden. Voor de integratie tussen WinToets en Quayn is er een tag toegevoegd aan de toets, om resultaten te versturen van WinToets naar Quayn

Opgeloste problemen

 • Projectnaam wijzigen gaat niet correct in projectresultaat/analyse
 • Koppelingen in arrangement namen random volgorde aan.
 • Naam van de planning met een vreemd teken, verborg de antwoorden in de analyse.
 • Taalinstelling van de gebruikersaccount werd niet doorgegeven aan de HTML5-webplayer.
 • Importeren van SCORM-pakketten als itembank liep in sommige gevallen vast.

1.5.2.5

Opgeloste problemen

 • Player - Issue opgelost waarin de antwoorden voor de meerkeuze antwoorden fout worden hersteld in combinatie met een projectinstelling

1.5.2.4

Verbeteringen

 • Aanpassingen t.b.v. Mathjax en readspeaker opslag

1.5.2.3

Verbeteringen

 • Extra informatie op het resultatenscherm van de cursistenportal
 • Verfijndere selectie mogelijkheden op het moment van planning

Opgeloste problemen

 • Sorteren op koppelingen en ItemID in itembank geeft foutmelding
 • Opslag van werktijd wordt in eerste instantie niet opgeslagen/weergegeven
 • SCORM export gewijzigd
 • MathJax en Readspeaker opslag
 • Visueel probleem metadata onder Beheer Instellingen Metadata

1.5.1.4

Opgeloste problemen

 • Player - Issue opgelost voor het terughalen van beantwoorde meerkeuze vragen in de browsers Internet Explorer en Firefox.
 • Editor - Issue opgelost voor het plus-teken boven tabellen in de Chrome browser.
 • Editor - Issue opgelost voor het verschijnen van een ongedefinieerde bron, wanneer informatie in de grote bron wordt geplaatst.

1.5.1.3

Opgeloste problemen

 • Issue opgelost waar bij de gatentekst programmeercode in beeld komt bij ophalen van tussentijdse resultaten.
 • Te lange metadata van meer dan 255 tekens wordt afgeknipt, om resultaten in Quayn toe te kunnen staan.

1.5.1.2

Opgeloste problemen

 • Probleem met aanmaken nieuwe gebruikers via API is opgelost.

1.5.1.0

Nieuw

 • Mogelijkheid tot achteraf aanpassen van planninginstellingen voor Magister

Verbeteringen

 • Extra informatie op het resultatenscherm van de cursistenportal

1.4.9.43

Opgeloste problemen

 • Probleem in de verwerking van de combobox- en gatentekstvragen voor alle browsers opgelost.

1.4.9.41

Opgeloste problemen

 • Probleem met slepen bij ordenings- en matchingvragen in Microsoft Edge opgelost.

1.4.9.40

Nieuw

 • Koppeling van externe organisaties naar de analysepagina
 • Via de API kunnen submappen vollediger worden uitgelezen
 • Integratie instellingenscherm voor plannen voor externe organisaties uitgebreid
 • Tooling voor beheerders uitgebreid

Opgeloste problemen

 • Gekoppelde items kunnen niet van volgorde veranderd worden

1.4.9.29

Opgeloste problemen

 • Vernieuwd cachingmechanisme. Voorkomt problemen bij openen van itembanken.

1.4.9.28

Verbeteringen

 • Validaties op gebruikersinformatie toegevoegd

Opgeloste problemen

 • De afhandeling van metadata in de webplayer verloopt in sommige gevallen niet goed
 • Toplevel zoeken in projecten werkt niet
 • Sneltoetsen waaronder PgUp en PgDn in cursist nakijken werkt niet goed
 • Sommige gebruikers van Magister werden niet goed gesynchroniseerd

1.4.9.25

Opgeloste problemen

 • Probleem in webplayer

1.4.9.23

Verbeteringen

 • Archiveren versneld door niet onnodig folders aan te maken

Opgeloste problemen

 • .school-adressen worden niet ondersteund
 • Het importeren van toetsen met wetenschappelijke formules werkt niet goed
 • Itembanken kunnen soms niet verwijderd worden
 • Probleem in metadata
 • Sneltoetsen bij het nakijken van een cursist werken niet
 • Foutmelding bij het invoeren van twee vraagtekens in de Feedback bij het nakijken

1.4.9.21

Opgeloste problemen

 • Het scherm analyse cursist toont na de eerste keer laden niet de juiste gegevens

1.4.9.18

Opgeloste problemen

 • Scrollen werkt niet op Safari op de iPad
 • Het laden van het scherm cursist analyse toont
 • Het scherm analyse cursist toont na de eerste keer laden niet de juiste gegevens
 • Het onthouden van projectinstellingen werkt niet bij veel metadata
 • Na het verwijderen van mappen delen wordt het delen helemaal gestopt

1.4.9.17

Opgeloste problemen

 • Probleem in SSO-koppeling

1.4.9.16

Opgeloste problemen

 • Probleem in webplayer

1.4.9.12

Opgeloste problemen

 • Aantallen willekeurige metadataselectie worden niet onthouden
 • Verwachte werktijd wordt niet doorgegeven

1.4.9.9

Nieuw

 • Ondersteuning voor flexibele metadata in de API

Opgeloste problemen

 • Problemen in de afhandeling metadata

1.4.9.7

Opgeloste problemen

 • Items kunnen soms niet worden aangemaakt en bewerkt

1.4.9.2

Nieuw

 • Het kunnen aanklikken van items in resultaten

1.4.9.1

Opgeloste problemen:

 • Probleem in het opstarten van de item editor

1.4.9.0

Nieuw:

 • Ondersteuning voor het benoemen van planningen en de resultaatfilters hierop
 • Ondersteuning voor een nieuwe, flexibelere metadatastructuur
 • Kleine verbeteringen in het afspelen van projecten

1.4.8.81

Opgeloste problemen:

 • Het herstellen van antwoorden bij het herstarten van een toets in de webplayer
 • Performanceprobleem bij cursist nakijken opgelost
 • Verbeterde scheduling en stabiliteit van de achtergrondprocessen

1.4.8.75

Opgeloste problemen:

 • Verbetering in de gebruikerservaring van het wachtwoordvenster in de webplayer
 • Stabiliteit achtergrondprocessen en koppelingen met externe systemen verbeterd door het doorvoeren van verdere wijzigingen en verbeteringen hierin

1.4.8.73

Opgeloste problemen:

 • Stabiliteit achtergrondprocessen en koppelingen met externe systemen verbeterd door het doorvoeren van reparaties hierin

1.4.8.67

Opgeloste problemen:

 • Bug verholpen bij het zoeken naar extern gekoppelde gebruikers.
 • Nieuwe resultaatverwerkingscontrole uitgebreid.
 • Wachtwoord reset e-mail werkt weer goed.
 • API update: TestResultId gaat mee terug in de response header bij een 405 fout.
 • Player: SHA1 Hash toegevoegd aan esultaat player.
 • Foutmelding: a potentially dangerous Request.QueryString value verholpen.

1.4.8.64

Opgeloste problemen:

 • Verwerking toetsresultaten (MetaData te lang)
 • Resultaten met een infoscherm wordt geweigerd
 • Rit-waardes worden niet meer berekend
 • Toplevel zoeken in projecten geeft onbekende fout
 • Probleem Magister koppeling synchronisatie
 • Oefentest (Quayn) geeft na inleveren een foutmelding

1.4.8.63

Opgeloste problemen:

 • Additionele controle en borging van ontvangen toetsresultaten
 • Opstarttijd versneld
 • Sortering van gebruikers bij nieuwe planning op alfabetische volgorde
 • Instelling "bekijken resultaten" nu goed getoond
 • Tijdsverschil van 2 uur opgelost
 • iPad (Quaynmobile) gaf group (null) weer

1.4.8.62

Opgeloste problemen:

 • Diverse kleine fouten opgelost
 • Technologie update naar Azure SDK 2.7 en .NET framework 4.5.2
 • AddTestResults API heeft betere controles op berichten
 • Fouten in de Magister koppeling opgelost
 • Fouten opgelost bij het downloaden op iPad als SCORM
 • Delen van mappen wertkt nu goed

1.4.8.58

Nieuw:

 • Uitgebreidere Application Insights

Opgeloste problemen:

 • Onzichtbare mappen onder gedeelde mappen
 • Niet werkende gatentekst en comboboxen
 • Problemen met de koppeling met Magister
 • API problemen mbt nieuwe projecten en toetsresultaten opgelost

1.4.8.53

Nieuw:

 • New Relic vervangen door Application Insights

Opgeloste problemen:

 • Magister XSD aangepast
 • API magisterorganizations gerepareerd

1.4.8.52

Algemeen:

 • Herstel bug m.b.t. delen van toetsen
 • Herstel bug m.b.t. synchronisatie Magisterkoppeling

API:

 • Diverse performanceverbeteringen (gebruikers en planningen)

1.4.8.32

Algemeen:

 • Aanpassingen ter verbetering van performance
 • Aanpassingen ter verbetering van (inzicht in) resultaatverwerking
  • Verbeteren validatie op binnenkomende resultaten
  • Uitbreiden logging

Webplayer:

 • Extra knop op resultaatpagina

API:

 • Uitschakeling obsolete API calls

Admin module:

 • Extra functionaliteit m.b.t. (inzicht in) resultaatverwerking

1.4.7

Algemeen:

 • Koppeling met Magister ELO

1.4.6.26

Webplayer

 • Bugfix: Bij exporteren van een project ontbreekt de locatie van de bron soms
 • Bugfix: Visuele bug bij meermeerkeuzevraag
 • Bugfix: Random per categorie geeft soms verkeerd aantal vragen per cursist

Editor

 • Bugfix: Ordeningsvraag kan niet worden gewijzigd
 • Bugfix: Plakken met Macbook lukt niet meer in editor
 • Bugfix: Visuele bug in meermeerkeuze vraag

Portal

 • Diverse aanpassingen aan toetsoverzichtspagina t.b.v. performanceverbetering

1.4.6.24

Webplayer

 • Bugfix: Voorkomen blokkeren commentaarscherm als er lang commentaar aanwezig is (of een lange tip)
 • Bugfix: In bepaalde omstandigheden speelden woordvragen niet af (alleen indien in WinToets geïmporteerd uit Excel en daarna geëxporteerd naar Quayn)
 • Bugfix: Herstellen tussentijdse resultaten ging niet goed indien selectie was ingesteld op "random" en alle vragen waren geselecteerd
 • Bugfix: Random per categorie gaf wisselende aantallen vragen per cursist
 • Visuele bug in meermeerkeuze vraag

Editor

 • Bugfix: templates voor subtypes voor meerkeuze (ja/nee, waar/onwaar, dubbel, enz.)
 • Bugfix: Plakken met Macbook lukt niet meer in editor
 • Bugfix: Visuele bug in meermeerkeuze vraag
 • Bugfix: URL fix Its Language

1.4.4

Nieuw

 • Kopieerfunctie voor projecten

Verbeteringen

 • Export van resultaten vanuit de analyse module naar het WTAnalyse formaat
 • Verbeteringen bij het opslaan van beoordelingen in de analyse module
 • Performance verbeteringen in de analyse module

Opgeloste problemen

 • Projectinstellingen worden niet meegenomen in SCORM export
 • Weergave van gatentekst vragen in de Excel export gaat niet goed
 • De eigenaar van een map is niet te veranderen
 • De volgorde van items in de Excel export klopt niet
 • Sommige gebruikers kunnen geen planning aanmaken
 • Sommige gebruikers krijgen foutmeldingen in de analyse module

1.4.3

Nieuw

 • Bij projectinstelling kan nu worden gekozen tussen een wetenschappelijke of standaard calculator
 • Ondersteuning voor onafgeronde projectafnames

Verbeteringen

 • Herzien van rechten-controle bij selecteren & arrangeren

1.4.2

Nieuw

 • Mogelijk om een tijdslimiet per vraag op te geven in de item editor
 • Ondersteuning hotspot meerkeuze vraag in de item editor
 • Ondersteuning hotspot meermeerkeuzevraag in de item editor
 • Ondersteuning hotspot woord en beeld (towwords) vraag in de item editor
 • Ondersteuning hotspot beeld en beeld (towpictures) vraag in de item editor
 • Ondersteuning voor formule's in de item editor en de afname modules
 • Het kunnen instellen van een rekenmachine bij het plannen van een toets

Verbeteringen

 • Verbeterde instructie bij het aanmaken van een combobox vraag
 • Mogelijkheid om te discrimineren op hoofdletters in gatentekst/woordvragen
 • Uitbreiding van het aantal niveaus tot 10 (item metadata)
 • Meervoudige waarden per metadataveld (item metadata)
 • Het itemmenu in de editor is vervangen door een hierarchisch menu
 • Verplichte metadata velden worden nu aangegeven
 • De item preview is flink uitgebreid

Opgeloste problemen

 • Gekoppelde items worden niet goed afgehandeld i.c.m. random selectie
 • Aangevinkte tips, commentaar en wildcards blijven niet bewaard
 • Afbeeldingen in 'tekst als grote bron' worden niet getoond
 • In editor kan als grote bron geen PDF worden geladen
 • Bij een combobox vraag kun je ook in de 'grote bron tekst' comboboxen en gaten invoegen
 • In Internet Explorer leidt de Preview vanuit de editor tot een geblokte pop-up

1.4.1

Nieuw

 • Random afnemen per categorie.
 • Voortgang indicatoren en memo functionaliteit voor redactieleden.
 • Item export naar MSWord (voor redactie doeleinden).
 • Nieuwe standaard rollen; auteur, redacteur en uitgever.

Opgeloste problemen

 • Probleem met analyse/nakijken van een item met gatentekst én combobox.
 • Het help-scherm in de editor valt over popups heen.
 • De weergave van goed/fout bij projectresultaten is anders dan in de analyse-module.
 • Bronnen met hoofdletters in de extensie (PNG, GIF enz.) worden niet getoond in de editor.
 • De tekstkleur in antwoorden wordt soms niet opgeslagen.
 • Griekse tekens niet zichtbaar tijdens toetsafname op de iPad.

1.4.0

Nieuw

 • Nieuw vraagtype; voorleesvraag met opnamemogelijkheid (neem contact met ons op voor meer informatie).
 • Readspeaker functionaliteit (neem contact met ons op voor meer informatie).
 • Nieuw leerlingportaal met een opsplitsing in toetsen en leerstof.
 • Toets statistieken en analyse in het leerlingportaal.
 • Extra tabblad 'Cursist Analyse' in de analysemodule
 • Voorgedefinieerde feedback kunnen toepassen.
 • Voorgedefinieerd commentaar kunnen toepassen.
 • Meertalige gebruikersinterface (Nederlands en Engels).
 • Nakijkfunctionaliteit voor de essay vraag.
 • Toetsen kunnen exporteren om af te drukken (neem contact met ons op voor meer informatie).

Verbeteringen

 • Verbeterde item-preview in itembank module.
 • Het volledige pad naar een project/itembank weergeven bij eigenschappen.
 • Mogelijkheid om delen van punten toe te kennen bij nakijken.
 • Meerdere groepen kunnen aangeven tijdens gebruikers import.
 • SCORM export ondersteunt nu de nieuwe WTFlash speler (4.1).

Opgeloste problemen

 • Resizen WTFlash speler resulteert soms in foutieve opmaak.
 • Bron loopt soms uit de toegewezen ruimte in de WTFlash speler.
 • Vreemde lijnen in het instellingen scherm van een planning (Chrome browser).
 • Het aangepaste cijfer komt niet goed door bij het nakijken van leerlingen.
 • Het terugzetten van projecten uit het archief geeft soms een foutmelding.
 • Sommige grafieken in de analyse module lopen uit beeld als ze te groot worden.
 • De optie 'toon ook juiste antwoord' werkt niet zonder de optie 'commentaar wordt weergegeven' op de iPad.
 • Een grote bron wordt in de editor niet getoond na opslaan en openen.
 • Er treden soms problemen op bij het importeren van gebruikers uit een Office 2007/2010/2013 Excel bestand.
 • Bestaande gebruikers importeren zonder wachtwoord overschrijft het bestaande wachtwoord met een leeg wachtwoord.

1.3.2

Verbeteringen

 • EAN nummer als metadata bij een project.
 • Verbeteringen bij het beoordelen van open vragen.

Opgeloste problemen

 • Verschillende fonts en groottes niet juist weergegeven in de editor.
 • Grote bron wordt niet altijd weergegeven in de editor.
 • De naam van een auteur wordt niet altijd goed weergegeven in het itembank overzicht.
 • Probleem bij het archiveren van een gebruiker.

1.3.1

Nieuwe functies

 • SSO koppeling met Knooppunt.

Verbeteringen

 • Projecten kunnen afnemen zonder planning.
 • Performance verbeteringen bij het laden van toets/planning met veel gebruikers.

Opgeloste problemen

 • De play knop achter een project in het student portaal geeft een fout.
 • Het is niet mogelijk meerdere projecten uit het archief terug te zetten.
 • Projectinstellingen verdwijnen bij terugzetten uit archief.
 • Met een organisatie gedeelde mappen komen niet terug onder externe itembanken/projecten.

1.3.0

Nieuwe functies

 • Mappenstructuur voor projecten en itembanken.
 • Projectinstellingen per planning.
 • Beheerders kunnen namens een docent een project plannen.
 • Cesuur instelbaar bij projectinstellingen en planning.
 • Tussentijdse resultaten van een toets op kunnen slaan.

Verbeteringen

 • Shortcut voor planningen in het projectoverzicht.
 • Project afspelen in eigen pagina, geen popup.
 • Loskoppelen resultaten van projecten.
 • Combobox vraag; husselen van de antwoordopties.
 • Betere weergave van het juiste antwoord voor hotspot vragen.
 • Planning popup maximaliseerbaar.
 • Nieuwe itemnummering bij export van een arrangement naar project.

Opgeloste problemen

 • In IE8 kun je geen toetsen importeren.
 • Speciale tekens worden niet goed weergegeven in dropdowns.
 • Probleem met weergave PDF in de Flash speler.
 • Russische tekens worden vraagtekens.
 • Bij werken in de editor verschijnt onterecht de melding dat de maximale periode van inactiviteit bereikt wordt.
 • Probleem bij gebruik backspace knop in de editor.
 • Euroteken niet zichtbaar.
 • Geen scrollbalken bij het vergroten van een kleine bron.
 • Validatie meldingen van de ene tab zijn zichtbaar in de andere tab.
 • Aanklikken van bron in editor toont bron gedeeltelijk buiten beeld.
 • Veld subparagraaf in metadata wordt niet opgeslagen.
 • Bij kopieren van een vraag/item verdwijnen sommige bronnen.
 • Ook zonder URL voor metadata worden er keuzes getoond bij metadata item aanmaken.
 • Afbeelding in vraagstam wordt niet meer getoond nadat je item bewerkt en opslaat.

1.2.5

Nieuwe functies

 • Ondersteuning voor het itemtype combobox in de editor.
 • Ondersteuning voor het itemtype gatentekst in de editor.
 • Ondersteuning voor het itemtype ordening in de editor.

Verbeteringen

 • Binnen itembanken kan nu ook worden gefilterd en gesorteerd op itemtype.
 • De beheer interface wordt nu geschaald.
 • In de analyse module worden nu ook itemtypes getoond.
 • Het is nu mogelijk een project in te plannen met een oneindig aantal pogingen (door het getal 0 te gebruiken).
 • Bij het importeren van itembanken wordt nu het item volgnummer en de naam van het wintoets project bewaard.
 • Het is nu mogelijk om binnen het itemoverzicht van een itembank items te selecteren die op verschillende pagina's staan. Als gevolg hiervan is het tabblad 'Item selectie' binnen een itembank komen te vervallen. De koppel functionaliteit is nu bereikbaar vanuit het itemoverzicht (1e tabblad).

Opgeloste problemen

 • Het maximaliseren van de flashplayer toont opnieuw het login scherm.
 • In de analyse module ontbreken de itemanalyse gegevens voor twee-keuze vragen.
 • Bronnen in antwoordmogelijkheden worden niet altijd geïmporteerd.
 • Metadata popup voor subonderwerp in de editor is leeg.
 • Verschillende cosmetische foutjes.

1.2.4

Nieuwe functies

 • Rapportage Excel export.

Verbeteringen

 • Toetsresultaten die niet direct kunnen worden verwerkt, worden nu opgeslagen voor analyse zodat ze achteraf alsnog kunnen worden verwerkt.
 • Nieuw help systeem

Opgeloste problemen

 • Uit het archief teruggezette projecten konden niet worden afgespeeld.
 • De werktijd van projecten en afzonderlijke items werd niet goed weergegeven in de analyse module.

1.2.3

Verbeteringen

 • Voortgangsindicator bij het importeren van grote itembanken

Opgeloste problemen

 • De WTFlash speler had problemen met sommige items van het type matching-lijst
 • De SCORM download was niet volledig
 • Problemen met de terug knop van de browser zijn opgelost
 • In sommige gevallen werd een resultaat waarbij er negatief werd gescoord op een vraag niet goed verwerkt
 • In sommige gevallen waren afbeeldingen niet zichtbaar in antwoorden
 • Het importeren van grote itembanken (1000+ items) ging niet altijd goed

1.2.2

Nieuwe functies

 • Projecten en items kunnen metadateren op basis van vooraf gedefinieerde waarden
 • Items kunnen zoeken binnen een itembank op basis van vooraf gedefinieerde metadata waarden
 • Gebruikers kunnen nu hun eigen wachtwoord aanpassen
 • Nieuwe itembank kunnen aanmaken vanuit de popup 'Kopieer naar itembank'
 • Metdata van een item in de editor automatisch meekopiëren bij Opslaan & volgende

Verbeteringen

 • Het printen vanuit WTFlash in Internet Explorer is verbeterd
 • Bij de weergave van item details worden nu ook het aantal punten per antwoord en het goede antwoord getoond
 • Bij selecteren en arrangeren zijn de instellingsmogelijkheden verbeterd
 • Er is een kolom 'rol' toegevoegd aan de gebruikers overzichten
 • Er is een kolom 'aantal resultaten' aan het plannings overzicht toegevoegd

Opgeloste problemen

 • De start en eind tijd van een planning werd onterecht 1 uur opgehoogd
 • Het archiveren van gebruikers ging in sommige gevallen niet goed
 • De groepen kolom in de gebruikers overzichten toonde niet de groepen van een docent of beheerder
 • Het uploaden van itembanken met meer dan 1000 items bleef soms hangen
 • Een ingevoerd antwoord op een essay vraag werd niet volledig weergegeven in de analyse module
 • Het downloaden van een arrangement gaf in bepaalde gevallen een error

1.2.1

Verbeteringen

 • De staat van overzichten worden tijdens het openen van een onderdeel bewaard
 • Een gebruiker kan zichzelf niet meer archiveren
 • Wanneer een gebruiker niet alle verplichte metadata invoert, worden nu deze verplichte velden bij naam vernoemd

Opgeloste problemen

 • Filteren op punten in het resultaten overzicht werkt niet goed

1.2.0

Nieuwe functies

 • Itembanken
 • Wachtwoord vergeten functie
 • Gebruikers importeren uit een Excel
 • Beheerders kunnen nu alle projectresultaten analyseren
 • Context gevoelige hulp in de hele applicatie
 • Gebruikers kunnen indelen in groepen vanuit gebruikersbeheer
 • Nieuwe metadata velden voor items
 • Belangrijke mededelingen op de startpagina
 • SCORM export voor projecten

Verbeteringen

 • Betere beveiliging van de communicatie tussen de afspeler en de portal
 • Performance verbeteringen
 • De titel van een project kunnen aanpassen tijdens het importeren
 • Het kunnen verwijderen van planningen
 • De naam van gebruikers scheiden in voornaam, achternaam en tussenvoegsel
 • Subdomeinen voor klanten

Opgeloste problemen

 • Projecten importeren die bij 'selecteren en arrangeren' zijn gedownload gaat soms fout
 • Bronnen worden niet getoond in antwoordmogelijkheden in de item popup
 • Het filteren op datum in projectresultaten werkt niet goed
 • Verschillende layout probleempjes in Internet Explorer
 • Het verwijderen van projecten uit mijn projecten overzicht lukt niet
 • Er wordt een verkeerde tijdsaanduiding weergegeven bij het aanmaken en bewerken van een planning
 • Het wacht icoontje bij het openen van een toets gaat niet weg
 • Na het verwijderen van een project wordt het overzicht soms niet ververst
 • Het sorteren van items werkt niet
 • Er treedt een foutmelding op bij het dubbel plaatsen van cursisten in een planning
 • Speciale karakters worden niet altijd weergegeven in overzichten
 • De editor geeft geen melding wanneer er een item wordt opgeslagen zonder verplichte metadata
 • Diverse layout probleempjes in Firefox
 • Er treedt een fout op in het 4e tabblad van de analysemodule bij een groot aantal leerlingen
 • De metadata ontbreekt in de item popup