Wat is Quayn

Online toetsen: digitaal, snel, gemakkelijk én op maat!

De online toetsapplicatie voor alle typen onderwijs

Met Quayn heeft u online beschikking over alle mogelijkheden op het gebied van digitaal toetsen en examineren. Er zijn meer dan 25 vraagtypes. U kunt vraagtypes aanbieden die bij papieren afnames niet mogelijk zijn, zoals luister- en kijkfragmenten. Door adaptief te toetsen en at random per onderwerp aan te bieden, is toetsen op maat van de leerling gemakkelijk.

Quayn maakt een toets- en vraaganalyse nadat een toets volledig is nagekeken. Hiermee krijgt u inzicht in hoe de vragen individueel én de toets in zijn geheel zijn gemaakt. Deze informatie kunt u gebruiken om de kwaliteit van uw vragen en toetsen te verbeteren.

Automatisch nakijken

Met digitaal toetsen wordt de nakijktijd verkort, omdat een groot aantal vraagtypen automatisch wordt nagekeken. Bij het nakijken van open vragen kunt u ook tijd besparen, omdat Quayn een eenvoudige navigatie door de antwoorden biedt (horizontaal en verticaal). En wellicht ook niet onbelangrijk… de ingetypte open antwoorden zijn goed leesbaar.

Directe feedback

Bij het ontwikkelen van de vragen kunt u bij alle antwoordmogelijkheden feedback toevoegen. U bepaalt zelf of en wanneer leerlingen deze feedback te zien krijgen, bijvoorbeeld direct na de toets. Zo helpt u leerlingen om te leren van het maken van de toets.

Uitgebreide learning analytics

Quayn biedt uitgebreide learning analytics die inzicht geven in vragen als:

  • Welke leerlingen zijn klaar om naar het volgende onderwerp te gaan?
  • Welke onderwerpen worden nog niet zo goed beheerst?
  • Op welk taxonomieniveau worden de onderwerpen beheerst?

Vragenbanken delen met collega's en andere organisaties

Uniek is de mogelijkheid vragenbanken te delen met uw collega's, maar ook met andere organisaties. Hierdoor kunt u op meerdere locaties gezamenlijk werken aan de opbouw van itembanken. Uitgeverijen kunnen itembanken op deze manier aanbieden binnen de Quayn Portal. Geen enkele andere toetsapplicatie kent deze mogelijkheden.

QuaynBrowser voor maximaal veilig toetsen

Quayn beschikt over een eigen veilige browser voor Windows. Na installatie van deze browser is het mogelijk om online toetsen af te nemen zonder dat leerlingen de mogelijkheid hebben om tijdens de toets het internet of online leermiddelen te raadplegen. Als u gebruikmaakt van een andere browser (bijvoorbeeld Chrome of Edge), dan wordt de laptop niet ‘afgesloten’ tijdens een toets of examen en is de mogelijkheid tot spieken aanwezig.

  • Bij de licentie is de opslag van alle itembanken inclusief en is het dataverkeer opgenomen.

  • U kunt vraagtypes aanbieden die bij papieren afnames niet mogelijk zijn, zoals luister- en/of kijkfragmenten. Door adaptief te toetsen en at random items per onderwerp aan te bieden, is toetsen op maat heel gemakkelijk.

  • Hiermee krijgt u inzicht krijgt in hoe de vragen individueel én de toets als geheel zijn gemaakt. Deze informatie kunt u gebruiken om de kwaliteit van uw vragen en toetsen te verbeteren.

  • Samenwerken met collega’s en andere scholen is gemakkelijker, omdat uw vragen- en toetsenbanken met elkaar kunt delen.

  • Quayn beschikt over een eigen veilige browser. Na installatie van deze browser is het mogelijk om online toetsen af te nemen zonder dat leerlingen de mogelijkheid hebben om tijdens de toets het internet of online leermiddelen te raadplegen.

  • Vanuit uitgeverijen, onder andere Malmberg en VO-content, zijn vele toetsvragen in Quayn-formaat beschikbaar.